VAPKA Professional Cleaner PD10 - čisticí, účinný a mycí prostředek s příjemnou vůní.

Kód: 54630
1 100 Kč –17 %
Chemie VAPKA PD10
1 100 Kč –17 % 909 Kč 1 099,89 Kč včetně DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.6.2024

VAPKA Professional Cleaner PD10  - vysoce účinný čisticí a mycí prostředek s příjemnou vůní je určen pro pravidelné a snadné použití při hygienické údržbě všech
povrchů odolávajících vodě. Produkt viditelně zvyšuje vzhled ošetřených podlah, zanechává lesklou
povrchovou úpravu, příjemně voní, je ekonomicky efektivní při nízké koncentraci a ekologicky šetrný díky své vysoké míře rozložitelnosti.

Nízké ředení pouze 1-1,5% při strojním mytí které šetří náklady na čistící chemii 

Oblast použití: podlahové krytiny, jako jsou např. PVC, linoleum, kámen, beton, obklady, dlaždice, lamináty, mramor a polyuretan.

Aplikace:

strojní mytí: nařeďte 100-150 ml prostředku v každých 10 L vody v nádobě mycího stroje (1-1,5%), ruční mytí: nařeďte 150 - 250 ml
prostředku v každých 10 L vody v nádobě (1,5-2,5%) a aplikujte pomocí houby, nebo vhodné tkaniny.

Skladování: skladujte v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům.
Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5C až + 25C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

Likvidace:nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly jsou po důkladném vypláchnutí recyklovatelným odpadem.
Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Doporučení výrobce: čtěte technickou dokumentaci a dbejte informací na etiketě. Vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech je nutné předem
odzkoušet.

pH (100%, 20°C) : 10

vyrobeno v české republice

NEBEZPEČÍ! Obsahuje d-Limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice, ochranné
brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI

ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachu-jte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko
nebo lékaře. Pouze pro profesionální uživatele!

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP): Eye Dam 1, H318

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Detailní informace

Detailní popis produktu

VAPKA Professional Cleaner PD10  - vysoce účinný čisticí a mycí prostředek s příjemnou vůní je určen pro pravidelné a snadné použití při hygienické údržbě všech povrchů odolávajících vodě. Produkt viditelně zvyšuje vzhled ošetřených podlah, zanechává lesklou
povrchovou úpravu, příjemně voní, je ekonomicky efektivní při nízké koncentraci a ekologicky šetrný díky své vysoké míře rozložitelnosti.

Nízké ředení pouze 1-1,5% při strojním mytí které šetří náklady na čistící chemii 

Oblast použití: podlahové krytiny, jako jsou např. PVC, linoleum, kámen, beton, obklady, dlaždice, lamináty, mramor a polyuretan.

Aplikace:

strojní mytí: nařeďte 100-150 ml prostředku v každých 10 L vody v nádobě mycího stroje (1-1,5%)

ruční mytí: nařeďte 150 - 250 ml prostředku v každých 10 L vody v nádobě (1,5-2,5%) a aplikujte pomocí houby, nebo vhodné tkaniny.

Skladování: skladujte v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům.
Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5C až + 25C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

Likvidace: nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly jsou po důkladném vypláchnutí recyklovatelným odpadem.
Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Doporučení výrobce: čtěte technickou dokumentaci a dbejte informací na etiketě. Vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech je nutné předem
odzkoušet.

pH (100%, 20°C) : 10

vyrobeno v české republice

NEBEZPEČÍ! Obsahuje d-Limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice, ochranné
brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI

ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachu-jte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko
nebo lékaře. Pouze pro profesionální uživatele!

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP): Eye Dam 1, H318

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí chemie na podlahy
Hmotnost: 10.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX