Nerta SPECIAL 4000 je koncentrovaný čistící prostředek

Kód: 2538
2 890 Kč –14 %
nerta special 4000
2 890 Kč –14 % 2 479 Kč 2 999,59 Kč včetně DPH
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
30.5.2024

Nerta SPECIAL 4000 je koncentrovaný čistič exteriérů, vhodný pro mytí všech typů vozidel. Vzhledem ke své
výjimečné čisticí schopnosti odstraňuje SPECIAL 4000 bez námahy statickou silniční špínu a mastnotu.
Neobsahuje NTA, fosfáty ani křemičitany! Výrobek se může i použít v rozprašovacích zařízení, v pěnových obloukových jednotkách, ve vysokotlakých čističích a v pěnových systémech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nerta SPECIAL 4000 je koncentrovaný čistič exteriérů, vhodný pro mytí všech typů vozidel. Vzhledem ke své
výjimečné čisticí schopnosti odstraňuje SPECIAL 4000 bez námahy statickou silniční špínu a mastnotu.
Neobsahuje NTA, fosfáty ani křemičitany! Výrobek se může i použít v rozprašovacích zařízení, v pěnových obloukových jednotkách, ve vysokotlakých čističích a v pěnových systémech.

NÁVOD K POUŽITÍ
Výrobek se může i použít v rozprašovacích zařízení, v pěnových obloukových jednotkách, ve vysokotlakých čističích a v pěnových systémech.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Kód produktu : ENT-20130130
Barva : hnědá
Vůně : charakteristická
Stupeň zpěnění * :
pH 100% : 13,5 ± 1%

Dávkování : 1 – 5%
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek : > 90%
Specifická hmotnost : 1,1

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:
Povrchově aktivní látky v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti, jak je stanoveno v nařízení
(EG) č. 648/2004 o detergentech.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Kompletní bezpečnostní pokyny o produktu naleznete v bezpečnostním listu.
Pouze pro profesionální použití.
Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami.

LIKVIDACE ODPADU:
Nesmí se odstraňovat společně s odpady pro domácnost. Nepřipustit únik do kanalizace. Zbytky výrobku
odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad.
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Dodávané balení: 5L (5,5KG) - 25L (27,5KG) - 200L (220KG) – 600L (660KG)

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle, obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící materiály a prostředky
Hmotnost: 30 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX