KÄRCHER RM 760 Carpet Pro 10 kg

Kód: 62913880
2 220 Kč 2 686,20 Kč včetně DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
3.6.2024

Čisticí prášek na čištění koberců a čalounění RM 760 -10kg 6.294-844.0

CARPET - Pro Čisticí prostředek na čištění koberců pod názvem RM 760 Pulver Classic je velmi účinný prášek pro extrakční čištění .

Vlastnosti přípravku :
 • Čisticí prostředek pro čištění na koberce , textilie a čalounění
 • Rozpouští nečistoty 
 • Rozpustný prášek
 Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, 10kg
 Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, 10kg
 Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, 10kg
· Signální slovo Nebezpečí

· Nebezpečné komponenty k etiketování:
Isotridecanol ethoxylát + 8 EO


· Standardní věty o nebezpečnosti  - 
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

 • Signální slovo Nebezpečí
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít./ochranné brýle/
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:                                                                                                                                                                               Několik minut opatrně vyplachujte vodou.                                                                                                                                                                                Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/


Pokyny pro bezpečné zacházení

· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
ODDÍL 3: Složení/informace o

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kärcher Čistič koberců RM 760 prášek, 10kg 6.291-388.0

CARPET PRO - Pro Čisticí prostředek na čištění koberců pod názvem RM 760 Classic je velmi účinný prášek pro extrakční čištění .

POUŽITÍ na textilní povrch,

VLASTNOSTI :

 • Klasický základní čistič pro extrakci nástřikem na textilní povrchy a čalounění
 • Odstraňuje olej/tuk a prach
 • Zvlášť šetrný k materiálům
 • Plně účinný ve studené vodě
 • Zlepšuje hygienu podlahy
 • Neobsahuje bělicí prostředky
 • Speciálně vyvinutý pro extraktory s nástřikem Kärcher
 • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
 • Hodnota pH cca 8 v 1% roztoku
 • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
Vlastnosti přípravku :
 • Čisticí prostředek pro čištění na koberce , textilie a čalounění
 • Rozpouští nečistoty 
 • Rozpustný prášek
 Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, 10kg
 Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, 10kg
 Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, 10kg
· Signální slovo Nebezpečí

· Nebezpečné komponenty k etiketování:
Isotridecanol ethoxylát + 8 EO
· Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
ODDÍL 3: Složení/informace o

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX