QUICK FRESH Čisticí prostředek na bázi alkoholu

Kód: 105301657
1 115 Kč 1 349,15 Kč včetně DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
24.4.2024

Nilfisk QUICK FRESH - Tekutý, neutrální, mírně pěnivý čisticí prostředek na bázi alkoholu, určený pro pravidelnou údržbu všech povrchů, odolávajícím
vodě a alkoholům. Příjemně vonící produkt je snadno použitelný a má zvýšenou rychlost schnutí. 

Tekutý, neutrální, mírně pěnivý čisticí prostředek na bázi alkoholu, určený pro pravidelnou údržbu všech povrchů, které odolávají vodě a alkoholům. Příjemně vonící produkt je snadno použitelný a rychle schne.

Účinný proti: Běžným nečistotám, šmouhám, rozlitým nápojům.

Oblasti použití:

 • Podlahové krytiny, jako jsou PVC, linoleum, kámen, lamináty, mramor a polyuretan: pro pravidelnou údržbu velkých podlahových ploch i pro čištění lokálního znečištění. Jídelny a kavárny, Kancelářské budovy, Veřejné prostory: Muzea, knihovny, školy,...Pro denní úklid v hotelech, restauracích, autosalonech, kancelářských budovách, supermarketech, školách, výstavních prostorách, na trzích DIY atd.

Aplikace:
                * Podlahové mycí stroje: Nařeďte 100-150 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě mycího stroje (1-1,5%)
                * Ruční čištění: Nařeďte 150 - 250 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě (1,5-2,5%) a aplikujte pomocí houby, nebo štětce

Výhody produktu:

 • Silný čisticí účinek při pravidelném použití. Zároveň oddaluje potřebu „hloubkového“ čištění tvrdých podlah.
 • Efektivní a hospodárný díky účinnosti i při nízké koncentraci.
 • Ekologicky šetrný díky vysoké míře rozložitelnosti.
 • Viditelně zlepšuje vzhled podlah, na kterých je použit, protože zanechává lesklý povrch.
 • Použitelný v potravinářském průmyslu (Laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo)

Technické parametry :

UN číslo: bez klasifikace,

Třída balení: bez klasifikace


   

Detailní informace

Detailní popis produktu

QUICK FRESH - Tekutý, neutrální, mírně pěnivý čisticí prostředek na bázi alkoholu, určený pro pravidelnou údržbu všech povrchů, odolávajícím
vodě a alkoholům. Příjemně vonící produkt je snadno použitelný a má zvýšenou rychlost schnutí.
 

Účinný proti: Běžným nečistotám, šmouhám, rozlitým nápojům.

Oblasti použití:

 • Podlahové krytiny, jako jsou PVC, linoleum, kámen, lamináty, mramor a polyuretan: Pro pravidelnou údržbu velkých podlahových ploch i čištění lokálního znečištění.
 • Jídelny a kavárny
 • Kancelářské budovy
 • Veřejné prostory: Muzea, knihovny, školy,...
   

Výhody produktu:

 • Silný čisticí účinek při pravidelném použití. Zároveň oddaluje potřebu „hloubkového“ čištění tvrdých podlah.
 • Ekonomicky efektivní díky účinnosti i při nízké koncentraci.
 • Ekologicky šetrný díky vysoké míře rozložitelnosti.
 • Viditelně zvyšuje vzhled podlah, na kterých je použit, protože zanechává lesklou povrchovou úpravu.
 • Použitelný v potravinářském průmyslu (Laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo)

Bezpečnostní list ke stažení ZDE

 

Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol varování

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

              H315                                Dráždí kůži.

              H319                                Způsouje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

              P264                                Pomanipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

              P280                                 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

             P302+P352                        PŘI STYKU S KŮŽÍ : Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

             P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,                                                                 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

             P337+P313                        Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

              P363                                 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Doplňkové parametry

Kategorie: PODLAHY A PLOCHY
Hmotnost: 10 kg
Hodnota ph : 8 (1% solution)
Balení : 10-25L
Class/packing group : NA
UN number : NA

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX